མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད ཟིན མཚོ་སྔོན་པོ ཟིན་རྩོམ། | པར་རིས། | མཁན་པོ། | ཁྱུ་མཆོག | ཟིན་ཚོམས།
ཐོ་འགོད། | ནང་འཇུག ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།
རེ་སྨོན་པར་གཞི། 分享按钮
བཙན་གཡར་ཟིན་བྲིས།
 
སེམས་ཁམས་ལོ་ཐོ།
ཟིན་བདག་བརྡ་ཁྱབ།

 

  



ཆེད་དོན་རིགས་དབྱེ།
ཟིན་བྲིས་གསར་བ།
དཔྱད་བརྗོད་གསར་བ།
སྐད་གསར་བཞག
འཚོལ་བཤེར།
མཛའ་འབྲེལ།
ཆ་འཕྲིན།
 
 
ཚིགས་བཅད་སྙན་ངག་གསར་བ།
[ 2015-11-25 18:24:39 | By: lmgo ]
 
ཚིགས་བཅད།
 
 
སྲོལ་སྙན་ངག་གསར་བ་ཞིག།
[ 2015-9-21 2:10:20 | By: lmgo ]
 
སྲོལ་རྒྱུན།
 
 
ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་ཅན་གྱི་སྙན་ངག་ཅིག་གི་སྔོན་འགྲོ།
[ 2015-9-10 2:03:42 | By: lmgo ]