མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད ཟིན མཚོ་སྔོན་པོ ཟིན་རྩོམ། | པར་རིས། | མཁན་པོ། | ཁྱུ་མཆོག | ཟིན་ཚོམས།
ཐོ་འགོད། | ནང་འཇུག ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།
分享按钮
 
སྦྲ་ནག http://blog.amdotibet.cn/kedup/index.aspx
སྒོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག
2012-10-31 16:44:00

 དེང་རབས་བོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སློབ་གསོ་བ་དང་

རྩོམ་པ་བོ་གྲགས་ཅན་སྒོ་

ཤེ་རབ་རྒྱ་མཚོ་

མཆོག

 

 འཇིག་རྟེན་འདིའི་མི་སུ་དང་སུ་ཡིན་རུང་།

རིག་གནས་བསམ་བློ་གང་ཞིག་གི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ཡང་དག་པར་ལྟ་བའམ།

མི་མཐུན་པར་ལྟ་བའམ།

བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་པ་སོགས་ནི་རང་རང་གི་ཐོབ་ཐང་གཙང་མ་ཡིན་ནོ།།

 སྒོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་གནང་བའི་གསུང་བཤད།

 

 

2012/10/31

 

kedup | རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ།(1673) | ལན་སློག(3)