མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད ཟིན མཚོ་སྔོན་པོ ཟིན་རྩོམ། | པར་རིས། | མཁན་པོ། | ཁྱུ་མཆོག | ཟིན་ཚོམས།
ཐོ་འགོད། | ནང་འཇུག ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།

amdotibet

ཟིན་རྩོམ་འོས་སྦྱོར།

འབྲེལ་ཡོད་ཟིན་བྲིས་མི་འདུག
Powered by Oblog.