མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད ཟིན མཚོ་སྔོན་པོ ཟིན་རྩོམ། | པར་རིས། | མཁན་པོ། | ཁྱུ་མཆོག | ཟིན་ཚོམས།
ཐོ་འགོད། | ནང་འཇུག ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།
分享按钮
ཟིན་བདག་བརྡ་ཁྱབ།

 

           

 

དྲྭ་མིང་།             མེ་ཞགས།

དངོས་མིང་།              དཀོན་མཆོག  

ཕ་ཡུལ།  ཡུལ་ཤུལ་ནང་ཆེན།

གློག་རྡུལ་ཡིག་སྒམ།

www.gqcj8872012@163.com

གླེང་མོལ། 1152709057

  སེམས་ཁམས་ལོ་ཐོ།
པར་དེབ།
ཟིན་བདག་ནང་འཇུག
ཆ་འཕྲིན།
Powered by Oblog.