མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད ཟིན མཚོ་སྔོན་པོ ཟིན་རྩོམ། | པར་རིས། | མཁན་པོ། | ཁྱུ་མཆོག | ཟིན་ཚོམས།
ཐོ་འགོད། | ནང་འཇུག ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།
སྒྲོན་མེ། 分享按钮
འབའ་སྲས་མོའི་བྲོ་གར།
 
སེམས་ཁམས་ལོ་ཐོ།
ཟིན་བདག་བརྡ་ཁྱབ།

ངའི་མིག་ལམ་ན་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན

ཞེས་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཚ་ལྷེ་བོ་དེ་མེད་ལ།

མོ་མཆོག་ཕོ་དམན་ཞེས་པའི་འཇོག་སྟངས་

བདེ་བོ་དེ་ཡང་མེད་དོ།

 

 

ཆེད་དོན་རིགས་དབྱེ།
ཟིན་བྲིས་གསར་བ།
དཔྱད་བརྗོད་གསར་བ།
སྐད་གསར་བཞག
འཚོལ་བཤེར།
མཛའ་འབྲེལ།
ཆ་འཕྲིན།
 
 
བཟོ་མཁན། ལྡོང་བླ།
Powered by Oblog.