མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད ཟིན མཚོ་སྔོན་པོ ཟིན་རྩོམ། | པར་རིས། | མཁན་པོ། | ཁྱུ་མཆོག | ཟིན་ཚོམས།
ཐོ་འགོད། | ནང་འཇུག ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།
分享按钮
ཀུར་གུམ་གླིང་།

ཟིན་བདག་བརྡ་ཁྱབ།

   རྒྱུན་པར་ཕེབས་དང་སྐྱིད་སྡུག་གི་ཚོར་བ་

           མཉམ་དུའབྲི།ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
པར་དེབ།
དཔྱད་བརྗོད་གསར་བ།
ལན་སློག་གསར་བ།
ངའི་གྲོགས་པོ།
ཟིན་བྲིས་ཆ་འཕྲིན།
ཤེར་བསྟན
2012-5-21 0:39:26
LONGZHU | རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ།(1453) | ལན་སློག(3)
ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་ ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་འདིར་འཆར་ངེས།